Groenekwesties

Kinken in de kabel van klimaatadaptatie 0

Kinken in de kabel van klimaatadaptatie

De mogelijke gevolgen van klimaatverandering moeten nu al serieus genomen worden. Dat vraagt om maatregelen. Maar het is niet altijd duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid voor aanpassing ligt. Hierdoor dreigt een situatie van vrijblijvendheid more »

Shakespeare maakt bewust van duurzame waarden 1

Shakespeare maakt bewust van duurzame waarden

‘De werken van William Shakespeare inspireren tot duurzame ontwikkeling’. Die stelling onderzocht Iris Casteren van Cattenburch in haar recente proefschrift. In zowel de werken van Shakespeare als de duurzaamheidsproblematiek staat het zoeken naar waarden more »