‘We zijn allen astronauten van het ruimteschip Aarde’

We zijn allen Astronauten van het Ruimteschip AardeWubbo Ockels is zondagochtend 18 mei overleden. Ockels is zich na zijn verblijf in de ruimte gaan richten op duurzaamheid en de zorg voor de planeet aarde. Een dag voor zijn overlijden bood hij aan een verslaggever van AD zijn (engelstalige) ‘statement voor de mensheid’ aan. De vertaling is hieronder in zijn volledigheid te lezen.

Happy Energy. De beweging voor een duurzame Aarde en Ons: de Mensheid

Het is genoeg geweest, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht, we zijn als een bulldozer door de natuur gegaan, we maken het systeem dat ons in leven houdt, kapot. We moeten daarmee ophouden, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten het leven dat we leiden en de manier waarop we zaken doen herzien.

Laat ons het Tijdperk van de Mensheid welkom heten. Laten we ophouden met de destructie van de Aarde; de vernietiging van het menselijk ras; in feite onszelf. Het is nodig dat we een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe mindset, een nieuwe vereniging van de Mensheid, om te kunnen overleven.

Het probleem is dat de Mensheid een duurzame balans met zijn omgeving moet zien te vinden, met ons thuis: de planeet Aarde en haar Natuur. Het antwoord is een nieuwe wereldwijde bewustwording van de mensheid, de Natuur en de Aarde als een ondeelbaar wezen. Mensheid, dat zijn de mensen, Menselijkheid wordt gedragen door de mensen. We kunnen alleen overleven als we geloven in onze individuele rol om de Mensheid duurzaam te maken –en het is mogelijk om te overleven.

Een nieuw geloof in de mensheid

We zijn niet als bijen die onbewust een bijenkolonie vormen. Individuele bijen zijn zich niet bewust van hun holistische gemeenschap en haar gedrag. We zijn geen neuronen die zich er niet van bewust zijn dat ze met elkaar gedachten vormen. Nee, we zijn intelligente wezens die in staat zijn om te zien en die het gedrag van onze gemeenschap kunnen waarnemen. We zijn ons er zeer goed van bewust waar onze Mensheid naartoe op weg is. We kunnen de Mensheid in een betere richting leiden als we met elkaar samenwerken. Met een nieuw geloof in de Mensheid kunnen we een nieuwe religie vormen die ons allen samenbrengt.

Er zijn vele Religies die mensen samenbrengen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waar de mensen in geloven, scheiden de Mensheid in verschillende groepen. Deze scheiding heeft tot vele conflicten geleid en zelfs tot oorlogen. Deze religies verenigen de mensheid niet met de aarde. Zij waren niet duurzaam. Maar als we geloven in de holistische Mensheid, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we onscheidbaar zullen zijn. Wij allen behoren tot deze ene Mensheid, we kunnen allemaal geloven in Menselijkheid, in deze zelfde ‘hogere macht’. Het grote verschil met bestaande religies is dat we kunnen geloven in het Geheel van onze zelven. De God van de mensheid is in ieder van ons. Deze God is niet buiten ons. We kunnen ons niet verstoppen van deze God omdat het gaat om onszelf. We kunnen onszelf niet uitsluiten van onze verantwoordelijkheid voor ons allen.

Een innige verbinding met de aarde

Het geloof in de Mensheid zelf is een andere mindset. Een mindset dat zich ontwikkeld heeft vanuit het vergrote perspectief dat we de laatste tientallen jaren bereikt hebben. Een bewustzijn van waar we staan en wat de Aarde voor ons betekent en wat onze wezens teweegbrengen in onze leefomgeving. De innige verbinding van de mensheid en de Aarde. Onze afhankelijkheid van de natuur, van de aarde is meer en meer duidelijk geworden. De ruimtevaart heeft ons een spiegel van de Mensheid voorgehouden. We zien nu werkelijk waar we ons bevinden: op een prachtige planeet, met een ongeëvenaard leven brengend systeem. Een aarde zonder welke we niet kunnen leven. Een aarde waar geen tweede van is. We zijn met zijn allen astronauten van het ruimteschip Aarde.

Het opdelen van de Mensheid in verschillende groepen met verschillende en vaak strijdige belangen heeft duurzaamheid ondermijnd. Kleine groepen hebben de winst gepakt terwijl grote groepen leden. Deze opdeling heeft geleid tot onrechtvaardigheid, tot ongerechtvaardigd egoïsme.

Geen ruimte voor ethiek in het economisch en financieel systeem

Onze economische regels zijn in dat opzicht verkeerd. Ondernemingen kunnen activiteiten ontplooien met grootschalige implicaties –en hebben dat ook gedaan. Daarbij hebben ze niet de bijbehorende verantwoordelijkheid genomen. Zoals de olie industrie en de ontwikkeling van kernenergie. De kosten voor de verandering van het klimaat en weersgerelateerde rampen en nuclear afval en kernrampen worden gedragen door de samenleving, door haar belastingbetalers… Internationale bedrijven heben een dermate grote omvang gekregen dat hun macht alle nationale grenzen en dus ook nationale overheden overschrijdt. Onze zo gekoesterde democratische systemen spelen geen rol in hun spel. Wij, de mensheid zijn overgeleverd aan de enkelen die de macht hebben, terwijl zij niet de verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van hun handelswijze. We ontberen een wereldwijde ethiek.

Ons financiële systeem heeft zich ontwikkeld tot een ongecontroleerde macht die slechts een paar rijke mensen ondersteunt. Beslissingen op handelsgebied vinden plaats op een onmenselijke schaal van miliseconden. Geldbedragen die via de beurs ten goede komen aan bedrijven hebben een onbekende afkomst. Vaak is niet te traceren waar de geldmiddelen vandaan komen en waar de winst heengaat. In een dergelijk systeem kun je geen verantwoordelijkheid of ethiek verwachten, in tegenstelling tot het ouderwetse familiebedrijf. De doorsnee burger kan geen vertrouwen meer hebben in de banken. Het ene schandaal na het andere doemt op. Het lijkt alsof wij, de mensen, geen macht en geen autoriteit hebben om het financiële systeem te veranderen. De oplossing ligt in de eenmaking van de ene soort die we zijn: de Mensheid van de Aarde.

De voldoening van existentiële betekenisgeving door het geloof in de Mensheid

Naast de noodzaak om te beginnen met het handelen als een Mensheid met één doel: te overleven, zullen we, als individuen, een beter leven verkrijgen door dit te doen. Door te handelen in naam van de Mensheid zal het leven zelf, het leven van ieder van ons, zinvoller worden. We zullen de troost van deze zingeving voelen, we hebben een beter antwoord op de vraag waarom we leven.

Het doel van het leven is om het leven vol te houden. Dat is de reden dat we voor nageslacht zorgen. We moeten de Mensheid helpen om de noodzakelijke balans met zijn omgeving te bereiken. De drang om nageslacht voort te brengen komt voort uit onze geslachtsdrift, een zeer krachtige drijfveer die niet alleen tot uiting komt via lust en plezier, maar ook door hoop en toekomst. Ons geloof in de Mensheid en de ondersteuning van de Mensheid geeft de voldoening van existentiële betekenisgeving, een gevoel van bevrediging die zelfs krachtiger kan zijn dan seks. Dit gevoel komt tot uitdrukking in Happy Energy. Happy Energy is de menselijke energie die je waarneemt wanneer je de juiste keuze maakt.

Een nieuwe Happy Energy religie

De nieuwe Happy Energy religie en haar geloof in de Mensheid begint nu. Het is het antwoord op de onduurzame Industriële revolutie. Het is onze individuele verantwoordelijkheid om de transitie te bespoedigen. We moeten de juiste mindset aannemen. Het is dringend. Er is al genoeg technologie aanwezig om een duurzame Mensheid, Natuur en Aarde mogelijk te maken.

Onze wil is de sleutel. Het geloof in de Mensheid zal deze wil mogelijk maken. Onze Happy Energy religie zal het het mogelijk maken deze wil te uiten. Het is nodig dat deze religie zijn vorm vindt. We moeten onze symbolen, rituelen, kunst, bijeenkomsten vormgeven om uitdrukking te geven aan ons geloof in de Mensheid. Al onze media en communicatiemiddelen moeten worden gebruikt. In het bijzonder moet de jeugd worden aangesproken. Zij zijn de toekomst; zij willen ook genieten van de Natuur en de Aarde. Hun idolen hebben een voorbeeldfunctie. Festivals kunnen de nieuwe boodschap doen uitstralen.

Artiesten kunnen de juiste woorden en zinnen maken die hun harten beroeren. Laat ieder van ons helpen om vorm te geven aan onze religie. Laat ieder van ons uitdrukking geven aan zijn geloof in een duurzame Mensheid. De tien geboden van het Happy Energy geloof in de Mensheid:

  1. De Mensheid is ondeelbaar
  2. Het doel van de Mensheid is te overleven
  3. De mensheid heeft de Aarde en de Natuur nodig
  4. Ons doel is om de Mensheid en dus de Aarde en de Natuur te ondersteunen
  5. We moeten eenieder die dat doel nastreeft respecteren
  6. Iedereen is verbonden met eenieder via de Mensheid
  7. Iedereen is verbonden met de Natuur en de Aarde
  8. We zijn allen Astronauten van het Ruimteschip Aarde
  9. Zij die geen respect hebben voor anderen, hebben geen respect voor de Mensheid
  10. De Mensheid, de Natuur en de Aarde zijn onscheidbaar
Wubbo Ockels was pionier op het gebied van duurzame technologische ontwikkelingen. Het originele ‘statement aan de mensheid’, gedateerd op 31 januari 2014 vindt u hier.

 

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>