Tagged: voedsel

Terugblikken om vooruit te kunnen zien 0

Terugblikken om vooruit te kunnen zien

Samenlevingen zijn door de eeuwen heen geconfronteerd met  klimatologische en milieukundige bedreigingen en noodzaakten de mens zich hieraan aan te passen. Een lange-termijnperspectief dat zich baseert op dergelijke ervaringen zou van nut kunnen zijn more »

Een wereld zonder honger 1

Een wereld zonder honger is mogelijk

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Voor Anselm Iwundu is dat één van de belangrijkste dagen in het jaar. Een dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het feit dat er nog altijd mensen honger more »