Category: Toekomst

Terugblikken om vooruit te kunnen zien 0

Terugblikken om vooruit te kunnen zien

Samenlevingen zijn door de eeuwen heen geconfronteerd met  klimatologische en milieukundige bedreigingen en noodzaakten de mens zich hieraan aan te passen. Een lange-termijnperspectief dat zich baseert op dergelijke ervaringen zou van nut kunnen zijn more »